Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /budzet.php on line 2

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /budzet.php on line 5

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /budzet.php on line 8

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /budzet.php on line 11
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy


 • Strona główna

 • O firmie

 • Oferta plan UTR

 • Rejony

 • Statut

 • Ogłoszenie o naborze

 • Regulamin organizacyjny

 • Budżet

 • E-mail

  Do tej pory 33802 osób odwiedziło tę stronę
  Zobacz wyniki

 • BUDŻET
  Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów
  Rolnych w Bydgoszczy

     Plan finansowy na 2007 r. opracowany został w oparciu o wielkości określone w Uchwale NR IV/58/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na 2007 r.
     Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 4 020 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa w wysokości 506 000 zł na wykonanie zadania: "Plan urządzeniowo-rolny dla gmin: Wielgie, Wielka Nieszawka."
     Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 3 938 000 zł, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków własnych w wysokości 60 000 zł.