Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /firma.php on line 2

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /firma.php on line 5

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /firma.php on line 8

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /firma.php on line 11
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy


 • Strona główna

 • O firmie

 • Oferta plan UTR

 • Rejony

 • Statut

 • Ogłoszenie o naborze

 • Regulamin organizacyjny

 • Budżet

 • E-mail

  Do tej pory 33802 osób odwiedziło tę stronę
  Zobacz wyniki

 •    Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
     Rolnych w Bydgoszczy
     ul. Zygmunta Augusta 16
     85-082 Bydgoszcz
  Telefony:
  Dyrektor: mgr inż. Henryk Szczepanik +48 (52) 3226017
  Z-ca Dyrektora: p.o. Krystyna Łassa +48 (52) 3221461
  Główna księgowa+48 (52) 3223203
  Centrala+48 (52) 3222651
  Pracownia informatyczna+48 (52) 3222651 wew. 331
  Pracownia geodezyjna+48 (52) 3226925
  Fax:+48 (52) 3227735

   Biuro posiada rekomendację nr 8/2000 Stowarzyszenia Geodetów Polskich profesjonalnego i rzetelnego wykonywania prac w zakresie:

  • scalenia i wymiany gruntów
  • rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych
  • odnowienie operatów ewidencji gruntów
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych
  • gleboznawcza klasyfikacja gruntów
   Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę geodetów z uprawnieniami.

   Posiadamy:

  • dalmierze elektroniczne
  • stacje robocze oraz komputery z oprogramowaniem geodezyjnym i kartograficznym
  • plotery (A0)
  • skanery kolorowe wielkoformatowe (A0, 1800 dpi)
  • kserokopiarkę wielkoformatową (A0)