Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /oferta.php on line 2

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /oferta.php on line 5

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /oferta.php on line 8

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /oferta.php on line 11
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy


 • Strona główna

 • O firmie

 • Oferta plan UTR

 • Rejony

 • Statut

 • Ogłoszenie o naborze

 • Regulamin organizacyjny

 • Budżet

 • E-mail  WBGiTR


  Do tej pory 33802 osób odwiedziło tę stronę
  Zobacz wyniki
  BIP Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy

 •    Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
     Rolnych w Bydgoszczy
     ul. Zygmunta Augusta 16
     85-082 Bydgoszcz


      Pani / Pan
      Burmistrz (Wójt)
      Gminy Województwa Kujawsko - Pomorskiego


            Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy, mając na uwadze zbliżający się termin składania wniosków do projektu budżetu gminy na rok 2008, przekłada Państwu ofertę opracowania w 2008r.
    "Planu urządzeniowo - rolnego" dla Waszej Gminy.
    Plan, jako zadanie Marszałka Województwa jest wykonywany przez nasze Biuro na podstawie art.7c, pkt.4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027).
    Plan, urządzeniowo - rolny składa się z częsci opisowej, tabelarycznej i kartograficznej, opracowanej w układzie obrębowym.
    Plany finansowane są częściowo przez Skarb Państwa. Ze względu na ograniczone fundusze, jednym z kryteriów wyboru gminy do opracowania będzie chęć dofinansowania wykonania planu przez Gminę. Koszt opracowania planu wynosi ok. 15zł za 1 ha ogólnej powierzchni gminy. Gmina może zgłosić dofinansowanie w dodowlnej wysokości w zależności od jej możliwości finansowych. Zadeklarowane przez Gminę dofinansowanie powinno znaleźć odbicie w uchwalonym budżecie Gminy na 2008r. W zależności od wysokości zgłoszonej kwoty dofinansowania, Gmina otrzymuje określoną ilość punktów. Szczegóły punktacji za dofinansowanie Gminy, jak również inne kryteria wyboru gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
    Biuro informuje również, że do tej pory opracowało plany dla gminy: Chrostkowo, Baruchowo, Gniewkowo, Zbójno, Izbica Kujawska, Rogowo (powiat rypiński) i Skrwilno. Biuro jest w trakcie opracowania planów dla gminy: Wielgie i Wielka Nieszawka .
    Szerszą publikację na temat planu urządzeniowo - rolnego, cele i korzyści z opracowania oraz powiązania z planami zagospodarowania przestrzennego, a także kryteria wyboru gminy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w załącznikach nr 1 - 4, do niniejszego pisma.
    Wybór gmin do opracowania planów w 2008r. zostanie zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa.
    Prosimy również o ewentualne kontakty telefoniczne z Panią Grażyną Wesołowską-Kroczak, pod numerem (052)322-26-51 wew. 332

    Załączniki:

    1.  Korelacja między stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a planem urządzeniowo - rolnym gminy.

    2.  Kryteria do wyboru gmin, w celu opracowania planu urządzeniowo - rolnego.

    3.  Spis treści planu urządzeniowo - rolnego.

    4.  Krótka prezentacja opracowanego w 2004r., planu urządzeniowo - rolnego dla gminy Chrostkowo.

    Programy umożliwiające dekompresje oraz przeglądanie prezentacji PowerPointa bez instalacji Microsoft Office.

    Microsoft Powerpoint Viewer
    WinRAR