Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /przetargi.php on line 2

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /przetargi.php on line 5

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /przetargi.php on line 8

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /przetargi.php on line 11
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy


 • Strona główna

 • O firmie

 • Oferta plan UTR

 • Rejony

 • Statut

 • Ogłoszenie o naborze

 • Regulamin organizacyjny

 • Budżet

 • E-mail

  Do tej pory 33802 osób odwiedziło tę stronę
  Zobacz wyniki

 •    Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
     Rolnych w Bydgoszczy
     ul. Zygmunta Augusta 16
     85-082 Bydgoszcz
   Informacje o przetargach:


   WBG.ag 332/2/07                                                  Bydgoszcz, dnia 2.09.2007r.

   Wojewódzkie Biuro Geodezji
   i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
   ul. Z. Augusta 16
   85-082 Bydgoszcz
   tel. (0-52) 3226017
   fax (0-52) 3227735


   Ogłoszenie o wyborze
   najkorzystniejszej oferty   Dotyczy:   Przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania ogloszonego w BZP pod nr 181611-2007 w dniu 02.10.2007 roku:

   Zadanie nr:1
   Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

   Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano:
   LOCO S.C., ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz

   Uzasadnienie wyboru:
   Oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu.

   Nazwa i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
   1. ATOM-PC Niedziela, Bośko Sp.z o. , ul. Piątkowska 70, 61-693 Poznań,
   Cena oferty: 40.300,26 zł    Punktacja oferty: 96,67 pkt
   2. EPsoft, ul. Brodnicka 18, 71-044 Szczecin,
   Cena oferty: 36.586,58 zł    Punktacja oferty: oferta odrzucona
   3. LOCO S.C., ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz,
   Cena oferty: 38.959,23 zł    Punktacja oferty: 100,00 pkt


   Zadanie nr:2
   Nazwa: Zakup kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego

   Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano:
   Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o, ul.Muszkieterów 15 00-273 Warszawa, Delegatura w Bydgoszczy, ul.Unii Lubelskiej 19, 85-059 Bydgoszcz

   Uzasadnienie wyboru:
   Jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu.

   Nazwa i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
   1. Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o, ul.Muszkieterów 15  00-273 Warszawa, Delegatura w Bydgoszczy, ul.Unii Lubelskiej 19, 85-059 Bydgoszcz,
   Cena oferty: 10.969,02 zł    Punktacja oferty: 100,00 pkt


   Zadanie nr:3
   Nazwa: Zakup oprogramowania Microstation

   Nazwa i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano:
   BMT Cordach Sp. z o.o, ul.Kościerska 7, 80-328 Gdańsk

   Uzasadnienie wyboru:
   Oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu.

   Nazwa i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
   1. eMarket Sp. z o. o, ul.Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa,
   Cena oferty: 16.445,60 zł    Punktacja oferty: oferta odrzucona pkt
   2. Biuro Usług Informatycznych i Geodezyjnych Geo-Dezy S.C., J.Derwisz, M.Zygmunt ul.Szuszkiewicza 3, 60-630 Kraków,
   Cena oferty: 16.989,72 zł    Punktacja oferty: 89,47 pkt
   3. BMT Cordach Sp. z o.o, ul.Kościerska 7, 80-328 Gdańsk,
   Cena oferty: 15.201,20 zł    Punktacja oferty: 100,00 pkt


   Zadanie nr:4
   Nazwa: Zakup oprogramowania KPG

   Postępowanie unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta